Видео

Машина за сечење ткаенини FIBC

Рачна машина за сечење ткаенини FIBC за крст

Машина за сечење ремени FIBC

Машина за заптивање и сечење на греење од најлон кеси